Publicat: 29 Martie, 2012 - 19:26
Share

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,  Nicolae Lucian Duţă,  a participat Joi, 29 Martie 2012, la dezbaterea privind reforma în domeniul sănătăţii „Mediafax Talks about Health Reform”.
 

 

Preşedintele a arătat că preocupările CNAS în contextul reformei sanitare, derivate din rolul şi poziţionarea CNAS în sistemul de sănătate, sunt atingerea echilibrului financiar, evaluarea calitativa şi cantitativă a serviciilor medicale şi pachetul de bază.

În ceea ce privește echilibrul bugetar,  cifrele arată că bugetul CNAS s-a dublat aproape în ultimii 5 ani (de la 10 miliarde lei în 2006 la aproximativ 20 miliarde lei în 2011). În acelaşi timp, au fost introduse servicii de valoare mai ridicată în pachetul de baza, a crescut accesul la medicaţie şi la serviciile din spitale. Pentru prima data după 2009, a fost atinsă stabilitatea financiară a sistemului, respectiv acces integral la medicamentele necesare, fără arierate.

Evoluția din ultimii ani, ne arată o creștere a ponderii fondurilor destinate medicamentelor (36% din totalul cheltuielilor din FNUASS în 2011), în detrimentelor sumelor alocate medicilor și spitalelor (38% din totalul cheltuielilor din FNUASS în 2011). Pe viitor, CNAS urmăreşte o creștere moderată a consumului de medicamente și alocarea de resurse suplimentare pentru servicii – pentru medicii de familie, medicii specialiști și spitale.

În ceea ce priveste evaluarea calitativa şi cantitativa a serviciilor furnizate populaţiei, cifrele arată că accesul populației la servicii s-a îmbunătățit semnificativ. Numărul de servicii raportate de medicii de familie s-a dublat în perioada 2009-2011 de la 51.161.124 la 103.117.173 consultaţii. Numărul bolnavilor de cancer  trataţi a crescut si el cu aproape 15% in ultimii 5 ani (de la 84.000 la 98.000), însoţindu-se şi de o scădere a listelor de aşteptare.

În ceea ce priveşte pachetului de baza, rolul acestuia nu va fi unul de reducere a serviciilor, ci de standardizare a modului de acces la acestea. Urgentele medicale vor avea acces imediat la îngrijiri şi toate investigaţiile şi terapiile în urgenţă vor fi gratuite; pentru cei care pot fi programaţi, accesul se va face în funcţie de aceste programări. „Pacienţii vor avea acces la aceleaşi servicii ca şi acum, dar ţinând cont de gravitatea bolii. Altfel spus, cu cât vei avea mai acut nevoie de servicii medicale, cu atât ţi se oferă serviciile mai repede, iar cei care pot aştepta vor fi programați, astfel încât să putem avea şi echilibru financiar şi servicii medicale” a declarat preşedintele CNAS.

            Totodată, s-a arătat că rolul CNAS este acela de a fi un bun administrator, iar pentru îmbunătățirea activităţii și luarea deciziilor corecte și la timp este nevoie de informații exacte și de sisteme care să asigure transparența și să prevină erorile și fraudele. „În ceea ce priveşte transparentizarea şi cheltuirea eficientă a banilor publici, măsurile luate în ultimii ani și proiectele pe care le vom implementa în continuare s-au axat pe informatizarea sistemului de sănătate. Practic azi, prin Sistemul Informativ Unic Integrat au fost eliminate numeroase erori, astfel încât administrarea fondului se face prin nişte matrici informatice care nu mai permit ceea ce se întâmpla în urmă cu câţiva ani. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va închide cercul antifraudă, va permite administrarea corectă a fondurilor şi, sperăm noi, va conduce la tot ceea ce ne-am dorit cu toţii, creşterea calităţii serviciilor medicale” a mai adăugat preşedintele CNAS.