Publicat: 27 Decembrie, 2017 - 10:40
Share

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) a organizat în data de 20 decembrie 2017 conferinţa de presă ocazionată de finalizarea proiectului 'Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa'.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita mobilitatea transnaţională, prin intermediul Cardului European pentru Dizabilitate acordat persoanelor cu dizabilităţi, precum şi recunoaşterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilităţi din alte ţări membre UE participante la acest proiect pilot (Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta).

'Se doreşte ca prin acest proiect cât mai multe persoane cu dizabilităţi din România să beneficieze de acces gratuit la evenimente culturale, activităţi recreative şi sportive, atât în ţara noastră, cât şi în statele din Uniunea Europeană partenere în program, iar accesul să fie mult mai facil decât a fost până acum, doar prin prezentarea acestui card. În cadrul programului, 50.000 de persoane cu dizabilităţi din România vor beneficia de facilităţile conferite de cardul european', a declarat preşedintele ANPD, Adrian Vlad Chiotan.

Fiecare din cele şapte ţări care fac parte din proiect îşi stabileşte propriul pachet de beneficii. În România, beneficiile constau în accesul gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber. Acestea sunt prezentate pe site-ul web al proiectului http://dizab.eurocard.gov.ro, în sec?iunea "Beneficii naţionale" şi urmează să fie actualizate periodic.

Printre rezultatele obţinute în urma implementării proiectului se numără: definirea unui cadru operaţional şi procedural în România privind modalitatea de acordare a cardului; stabilirea unui pachet naţional de beneficii pentru persoanele cu dizabilitţ?i, inclusiv pentru înso?itorii acestora; recunoaştere reciprocă a beneficiilor agreate cu statele membre UE participante în proiect; emiterea a 50.000 de carduri până la finalul programului, 7.000 fiind deja personalizate şi distribuite, în baza cererii formulate de persoanele cu dizabilităţi din România; derularea de campanii de informare la nivel national, prin presa scrisă şi audio-vizuală; crearea unui site al proiectului www.dizab.eurocard.gov.ro; instruirea persoanelor responsabile din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Durata de implementare a proiectului a fost de 23 de luni (februarie 2016 - decembrie 2017).

Până în august 2020, când se va finaliza acest program, se vor emite în continuare carduri şi se va diversifica pachetul na?ional de beneficii.

Consilierul ministrului muncii şi justiţiei sociale, Mihai Tomescu, prezent la eveniment, a declarat că acest proiect este benefic pentru persoanele cu dizabilită?i, întrucât simplifică modul în care acestea pot participa activ la evenimente culturale şi sportive: 'Până acum, persoanele cu dizabilităţi trebuiau să urmeze o procedură greoaie pentru a putea lua parte la evenimente culturale, sportive. Ca să beneficieze de aceste facilită?i, conform Legii 448 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilită?i trebuiau să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap ?i să convingă pe cei care se ocupau de organizarea evenimentelor că au dreptul să participe gratuit la acestea. Acum, doar prezintă acest card şi pot intra la toate evenimentele organizate de partenerii programului şi la toate obiectivele din pachetul de beneficii, nu doar în România, ci şi în celelalte ţări partenere.' 

La conferinţa ANPD au fost prezenţi şi viceprimarul Capitalei, Tomni?a Michaela Florescu şi consilierul general al Municipiului Bucure?ti, Tudor-Tim Ionescu. Reprezentan?ii Primăriei Capitalei au declarat că sunt încânta?i să colaboreze cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în ceea ce prive?te accesul persoanelor cu diverse deficien?e la evenimente organizate de Primărie şi la obiectivele culturale şi sportive pe care le au în subordine. Tomni?a Michaela Florescu, viceprimarul Capitalei, a spus că:

'Primăria Capitalei va sprijini acest proiect şi va permite accesul gratuit la muzee, case memoriale, centre de agrement, culturale şi de sport. Atât eu, cât şi colegii mei, consilieri generali ai Municipiului Bucureşti, vom fi deschişi întotdeauna la propunerile cu care va veni ANPD pentru ca persoanele cu dizabilităţi din Bucureşti să se poată implica deplin în societate, să aibă o viaţă demnă şi independentă. Din păcate, chiar şi în prezent, persoanele cu dizabilităţi luptă cu mentalităţi învechite, cu abuzuri, discriminare şi nepăsarea celor din jur, aşa încât, consider că societatea românească trebuie educată cu privire la dizabilitate şi la modul în care trebuie să rela?ioneze cu o persoană cu dizabilităţi.' 

Consilierul general al Municipiului Bucureşti, Tudor - Tim Ionescu, a spus că este important ca persoanele cu dizabilităţi să fie sprijinite de autorităţi ca să trăiască independent, să aibă o viaţă de calitate şi să fie parte a comunităţii. 'Autorită?ile centrale şi locale trebuie să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât, nicio persoană cu dizabilită?i să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile pe care aceasta le are să fie respectate şi sprijinite. Aşa cum a spus şi doamna viceprimar, vom sprijini demersurile care duc la îmbunătăţirea vieţii persoanelor cu diverse dizabilităţi şi vom susţine proiectele care se referă la incluziunea socială, la accesibilizarea mediului înconjurător şi la accesul la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi. Luna aceasta am demarat un proiect, împreună cu Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, în cadrul căruia, împreună cu câţiva că?ei din adăposturile publice, am vizitat centre sociale, creşe, grădiniţe, dar şi şcoli speciale, unde am făcut activităţi asistate de animale. Feedback-ul a fost pozitiv, toţi cei pe care i-am vizitat s-au bucurat foarte mult de drăgălăşenia căţeluşilor ?i ne-au rugat să revenim. Mă gândesc să facem astfel de activităţi asistate de animale şi la centrele unde sunt persoane cu dizabilităţi şi voi discuta cu conducerea ANPD un protocol în acest sens', a declarat consilierul general al Municipiului Bucureşti, Tudor - Tim Ionescu.

La conferinţa de presă organizată de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilită?i au mai participat reprezentaţi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, reprezentanţi ai direcţiilor generale şi judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, asociaţii neguvernamentale din domeniul dizabilităţii, precum şi experţi în programe europene din cadrul ANPD. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Tag-uri Nume: