Publicat: 1 Februarie, 2013 - 13:14
Share

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Georgescu Bogdan Cristian, Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București.
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN fiind informat, în datele de 13.12.2010, 14.07.2011 (confirmare de primire 25.07.2011), 19.01.2012, 19.11.2012, 30.10.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 05.08.2011, GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20.06.2012, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, cât și funcția de Director general al Poliției Locale Sector 5, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94), alin. 1 și alin. 2), lit. a) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
 
La data de 20.06.2012, GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN a fost validat în funcția de Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București pentru mandatul 2012-2016.

Începând cu data de 01.01.2011, GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN a fost reîncadrat în funcția publică de conducere de Director general (gr. II) al Poliției Locale Sector 5.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, ”Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: (…) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.
 
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".