Publicat: 20 Mai, 2020 - 10:19
Share

Pe pagina de internet a Agenției Nationale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la rubrica Transparență decizională, a fost publicat un proiect de ordin al președintelui ANAF, conform Legii 52/20003, privind  transparenţa decizională în administraţia publică.

Link:
Transparenta decizionala

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării, în scris, la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice și Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
    • Prin scrisori, la adresa poștală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucureşti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice
    şi Mass-Media.
    • Electronic, la adresa de mail: presa@anaf.ro
    • Prin fax, la numarul: 021-319.98.57.

Str. George Enescu, nr. 27-29, Sector 1, Bucuresti