Publicat: 5 Septembrie, 2014 - 11:59
Share

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 4 septembrie a.c., HOTĂRÂREA pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

Prin documentul adoptat astăzi, se aduc o serie de completări la HG nr. 759/2010, în sensul creşterii plafonului maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2014, de la 3.000.000 euro la 7.098.000 de euro, dintre care 5.798.000 de euro pentru producţia vegetală şi 1.300.000 de euro pentru producţia animalieră.

De asemenea, se prelungeşte perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului specific până la data de 28 noiembrie 2014 şi, corelativ, până la data de 5 decembrie 2014, se eliberează de către organismul de inspecție și certificare (OIC) documentul justificativ, respectiv certificatul de conformitate.