Publicat: 3 Aprilie, 2020 - 10:32
Share

Referitor la informaţiile apărute în mass media în data de 01.04.2020, cu privire la executarea silită asupra conturilor Comunei Bălăşeşti, județul Galaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Agenția Națională de Administrare Fiscală NU a poprit conturile Primăriei Bălășești. Precizăm că executarea silită menționată în articol este realizată de un Birou Executor Judecătoresc, într-un dosar de executare silită care privește un litigiu comercial, prin care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor UAT Bălăşeşti – Consiliul Local Bălăşeşti.
ANAF asigură colectarea veniturilor bugetare și derulează acțiuni pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, iar prin organele sale abilitate aplică modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii.