Publicat: 25 Martie, 2015 - 18:20
Share

-Culturile și speciile de animale pentru care fermierii vor primi sprijin suplimentar
- acte normative adoptate in sedinta de guvern din 25.03.2015
- Măsuri pentru stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional cofinanţat din FEADR

Culturile și speciile de animale pentru care fermierii vor primi sprijin suplimentar

Guvernul a stabilit astăzi, printr-o Hotărâre, sectoarele, culturile și speciile de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020.    
Sprijinul cuplat este o plata directă care se acordă fermierilor pentru unele sectoare, culturi și specii de animale afectate de anumite dificultăți și care sunt considerate importante pentru România, din motive economice, sociale și de mediu. Sprijinul cuplat este o schemă de plată acordată prin Politica Agricolă Comună 2015-2020. Pentru  culturile din sectorul vegetal, stabilite prin actul normativ adoptat astăzi, sprijinul cuplat este o formă suplimentară de susținere financiară din fonduri europene, care se adaugă celorlalte scheme de plăți directe, respectiv: schema de plată unică  pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și plata pentru tinerii fermieri, după caz.
Schema de sprijin cuplat va fi finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă.
Plafonul alocat și cuantumul pe unitatea de măsură se vor stabili ulterior adoptării acestui act normativ, tot prin hotărâre a Guvernului, după aprobarea de către Comisia Europeană, la finele lunii aprilie, a plafoanelor pentru schemele de sprijin și după centralizarea cerințelor unice de plată.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a notificat Comisiei Europene, la data de 30 iulie 2014, introducerea schemei de sprijin cuplat în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru perioada 2015-2020, după consultarea asociațiilor profesionale din domeniul agricol și zootehnic.
Prin actul normativ se stabilesc culturile din sectorul vegetal pentru care se acordă sprijin cuplat, după cum urmează: 
a) soia; 
b) lucernă; 
c) mazăre boabe pentru industrializare; 
d) fasole boabe pentru industrializare; 
e) cânepă pentru ulei și fibre; 
f) orez; 
g) sămânță de cartof; 
h) hamei; 
i) sfeclă de zahăr; 
j) tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 
k) castraveți pentru industrializare cultivați în câmp; 
l) legume cultivate în sere: tomate, castraveți, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare; 
m) legume cultivate în solarii: tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare; 
n) prune pentru industrializare; 
o) mere pentru industrializare; 
p) cireșe și vișine pentru industrializare; 
q) caise și zarzăre pentru industrializare 
r) cartof timpuriu pentru industrializare, 

De asemenea, actul normativ stabilește pentru sectorul  zootehnic, acordarea de sprijin cuplat fermierilor crescători de animale din următoarele specii:
a) bovine; 
b) ovine; 
c) caprine; 
d) viermi de mătase. 
La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru următoarele categorii:
a) bivoliţe de lapte;
b) taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci și tauri din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, vaci metise cu rase de carne și  tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne;
c) vaci de lapte

- acte normative adoptate in sedinta de guvern din 25.03.2015

I.               PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE  privind Codul fiscal

2.    PROIECT DE LEGE privind Codul de procedură fiscală

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

 

II.            ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 

3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016

4.    HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna aprilie 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

7.    HOTĂRÂRE privind rechemarea, la cererea sa, a consulului general al României în Dubai, domnul Marian Sârbu

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii 

10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

11.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării

12.HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în Municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud

17. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

18. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional cofinanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020

19. HOTĂRÂRE privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019

20. HOTĂRÂRE privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020

21.  HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin

22. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

23. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

24. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul apelor şi Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier 

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea preluării Preşedinţiei Comitetului Mixt al Miniştrilor din ţările membre CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) pentru perioada 2015-2017

3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de a III-a sesiune a Consultărilor Economice Bilaterale între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Bulgaria - Sofia, 30 martie 2015

 

- Măsuri pentru stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional cofinanţat din FEADR şi de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se stabilește cadrul general pentru aplicarea procedurilor de depunere, evaluare, selecție, contractare, achiziții, plată, control și monitorizare aferente proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020. 
Totodată, Hotărârea de Guvern constituie temeiul pentru adoptarea actelor normative subsecvente și a celor procedurale necesare implementării acestui nou program, o prelungire  a Programului Național de Dezvoltare Rurală, din exerciţiul  financiar anterior, 2007-2013.
Dintre aspectele reglementate de actul normativ, menționăm:
•    Stabilirea regulilor generale de implementare privind măsurile de investiții, măsurile de sprijin forfetar, măsurile cu caracter compensatoriu, măsurile de formare profesională etc.;
•    Condițiile în care un solicitant poate depune mai multe proiecte;
•    Condițiile de eligibilitate a cererii de finanțare;
•    Condițiile generale în situația modificării angajamentelor asumate voluntar de către beneficiarii măsurilor compensatorii;
•    Stabilirea regulilor specifice Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală;
•    Stabilirea regulilor privind ajutoarele de minimis, ajutoarele exceptate și a celor specifice ajutoarelor de stat.
Reglementările promovate prin acest act normativ sunt esențiale pentru realizarea absorbției sprijinului financiar alocat de Uniunea Europeană pentru România din FEADR și, implicit, pentru realizarea obiectivelor Politicii Agricole Comune și a Programului Național de Dezvoltare Rurală.